Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  CS:GO - Immortals vs. G2 [Cbble] - Swiss Round 3 - ESL One Cologne...
  CS:GO - NiP vs. Mousesports [Cache] - Swiss Round 3 - ESL One...
  ESL ONE COLOGNE 2017- Giải đấu CS:GO lớn nhất thế...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Vòng Loại] Prison...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Nhánh Thua] Aquila...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Nhánh Thắng] voCMNdich...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Nhánh Thắng] Power...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Nhánh Thua] 1HP.Rebellion...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Nhánh Thua] Prison...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Vòng Loại] Team...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Vòng Loại] Bien...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Vòng Loại] 1HP.Rebellion...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][Nhánh Thua] 1HP.Rebellion...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][CK Nhánh Thua BO3]...
  [BenQ Zowie CS:GO CUP 2017 KV miền Nam][CK Tổng BO3] 1HP.Rebellion...